7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Πανευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας

3η ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΚΤΩΒΡΗ :
Ημέρα Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : Διεθνής Ημέρα Εθελοντών (Οικονομική, Κοινωνική Ανάπτυξη)

Share: