Παράδοση Συσκευής Θερμών Επιθεμάτων στο Ε.Κ.ΑΜΕ/ΑμεΑ Αιγίου

Δημοσιεύτηκε 13.04.2016

Στις 3/3/2016, παραδώσαμε στο Ε.Κ.Α.ΜΕ/ΑμεΑ Αιγίου, μία συσκευή θερμών επιθεμάτων αξίας 420,00 ευρώ!

ΕΚΑΜΕ Παράδοση Συσκευής Θερμών Επιθεμάτων στο Ε.Κ.ΑΜΕ/ΑμεΑ Αιγίου

 

Add your comment