Ο έλεγχος μειώνει τα τροχαία Αποκαλυπτικά στοιχεία για νομούς όπου η Τροχαία είναι αποτελεσματική

Δημοσιεύτηκε 27.04.2011

Η οδική ασφάλεια θέλει τον αστυνομικό της… Οσο καλύτερη είναι η αστυνόμευση τόσο λιγότερα ατυχήματα συμβαίνουν στους δρόμους, σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε ολόκληρους νομούς παρουσιάζεται αξιοσημείωτη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στον βαθμό που ο έλεγχος από την τροχαία γίνεται περισσότερο αποτελεσματικός, σύμφωνα με τη μελέτη των επιστημόνων που ανέλυσαν δεδομένα των ετών 1999-2005.

«Η αστυνόμευση αποτελεί ένα μέτρο περιορισμού της παραβατικότητας των οδηγών, δεδομένου ότι ένα ποσοστό περίπου 80% των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στον παράγοντα άνθρωπο. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική για τη ρύθμιση των κυκλοφοριακών συνθηκών, αλλά και τον έλεγχο της κατάστασης των κυκλοφορούντων οχημάτων», λέει στην «Κ» ο κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την έρευνα, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Σπ. Κουτσογιαννόπουλος (μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης) και Μιχ. Δούμπος (επίκουρος καθηγητής).

Το Εργαστήριο προχώρησε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τροχαίας αστυνόμευσης ανά νομό. Για να υπολογισθεί η κινητοποίηση της τροχαίας αξιοποιήθηκαν οι παραβάσεις τις οποίες πιστοποίησε η υπηρεσία, κάτι που αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο μέτρησης. Επιπλέον, προσμετρήθηκαν ανά νομό τα στοιχεία των ατυχημάτων, σε συνδυασμό με το πλήθος των κυκλοφορούντων οχημάτων, το μήκος του οδικού δικτύου και ο πληθυσμός της περιοχής.

«Καταγράψαμε τέσσερις κατηγορίες νομών», εξηγεί ο κ. Ζοπουνίδης. «Σε νομούς με πολλά ατυχήματα και λίγες παραβάσεις είναι προδήλως αναποτελεσματική η αστυνόμευση. Σε νομούς με λίγα ατυχήματα και πολλές παραβάσεις, η τροχαία κάνει αρκετά καλά τη δουλειά της. Οι νομοί με πολλά ατυχήματα και πολλές παραβάσεις μαρτυρούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τις οποίες δεν μπορεί να καταπολεμήσει από μόνη της η παρουσία της Τροχαίας. Τέλος, υπάρχουν νομοί με λίγα ατυχήματα και λίγες παραβάσεις, δηλαδή ένα ευνοϊκό πεδίο».

Στον νομό Ευρυτανίας η αστυνόμευση εμφανίζεται σταθερά αποτελεσματική, γεγονός φυσιολογικό, δεδομένου του χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου. Βαθμό αποτελεσματικότητας πάνω από 95 (με άριστα το 100) έχουν οι νομοί Θεσπρωτίας, Αττικής και Ηρακλείου. Οι νομοί Θεσπρωτίας και Ηρακλείου έχουν καταδειχθεί και σε άλλες έρευνες του Εργαστηρίου ως μέτριας επικινδυνότητας ως προς τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολλές βεβαιωμένες παραβάσεις. Αντίθετα, η αστυνόμευση στον νομό Αττικής, παρά τον υψηλό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων (στα οποία όμως δεν κυριαρχούν τα βαριά και θανατηφόρα) θεωρείται αποτελεσματική από τους ερευνητές, γιατί αντίστοιχα οι βεβαιωθείσες παραβάσεις είναι επίσης πολλές. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική απαιτεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την καταπολέμηση των αιτιών που δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω της αστυνόμευσης.

Κίνηση και απόδοση

Χαμηλή αποτελεσματικότητα καθ’ όλη τη χρονική περίοδο παρουσίασαν οι νομοί Δράμας, Κεφαλληνίας, Λάρισας, Καβάλας και Καρδίτσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι όσο περισσότερο πληθαίνει η κίνηση τροχοφόρων στους δρόμους τόσο μειώνεται η απόδοση της αστυνόμευσης. «Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικά συμπεράσματα για τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών Τροχαίας, αλλά μάλλον είναι φυσιολογικό, δεδομένων των πεπερασμένων (και συνήθως περιορισμένων) διαθέσιμων μέσων και προσωπικού», σημειώνει ο κ. Ζοπουνίδης.

Πηγή:news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_13/09/2008_284649

σύλλογος τροχαίων ατυχημάτων

Add your comment