Παράδοση αναπηρικού αμαξιδίου

Δημοσιεύτηκε 05.10.2015

14/7/2015 έγινε παράδοση αναπηρικού αμαξιδίου στο Άργος για τις ανάγκες οικογένειας της περιοχής .

amaskidio Παράδοση αναπηρικού αμαξιδίου

Add your comment