Παράδοση Δίζυγου Βαδίσεως στο Ε.Κ.Α.ΜΕ Αιγίου

Δημοσιεύτηκε 21.01.2015

Την Δευτέρα 5/1/2015, παραδώσαμε ένα δίζυγο βάδισης αποκατάστασης, στο Ε.Κ.Α.ΜΕ/Α.μ.Ε.Α. Αιγίου, για τις ανάγκες του κέντρου! Ευχαριστούμε την Κυρία Αλεξανδροπούλου και όλους όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα που αφορά την συγκέντρωση πλαστικών καπακιών!

dizygo Παράδοση Δίζυγου Βαδίσεως στο Ε.Κ.Α.ΜΕ Αιγίουdizygo1 Παράδοση Δίζυγου Βαδίσεως στο Ε.Κ.Α.ΜΕ Αιγίου

Add your comment