Παράδοση Αναπηρικού Αμαξιδίου

Δημοσιεύτηκε 21.01.2015

Στις 29/12/2014 παραδόθηκε αναπηρικό αμαξίδιο στην Χαλκίδα για της ανάγκες συνανθρώπου μας!

 αμαξίδιο11 Παράδοση Αναπηρικού Αμαξιδίου

αμαξίδιο Παράδοση Αναπηρικού Αμαξιδίου

Add your comment