Ιατρικής άρθρο – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Δημοσιεύτηκε 16.10.2012

Πηγή: http://7gym-kerats.att.sch.gr

 

του μαθητή Αντώνη Τσιστράκη

Η Ογκολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τους όγκους και είναι ένας από τους σημαντικότερους. Από την εποχή του Έλληνα ιατρού Γαληνού (2ος αιώνας μ.Χ.) στο έργο του “Περί αιτιών συμπτωμάτων”  χρησιμοποιείται ο όρος “όγκος”, υποδηλώνοντας μέχρι σήμερα την παθολογική μάζα κυττάρων. Ωστόσο, η ογκολογία δεν ασχολείται σήμερα μόνο με τους όγκους κυρίως λόγω νέων μεθόδων ανεύρεσης παθολογικών αθροίσεων κυττάρων. Στην ογκολογική προσέγγιση περιλαμβάνονται και οι κακοήθεις νόσοι του αίματος.

Image01 Ιατρικής άρθρο  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Ο μεγαλύτερος όγκος του κόσμου

Όροι όπως καρκίνος, νεόπλασμα, μάζα, κακοήθεια, εξαλλαγή καθώς και ονομασίες όπως “επάρατη νόσος” χρησιμοποιούνται για τις ογκολογικές νόσους προκαλώντας πολλές φορές σύγχυση τόσο σε ιατρούς όσο και σε ασθενείς.

 Κατηγορίες

Οι όγκοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.Τους καλοήθεις και τους κακοήθεις.

 • Οι καλοήθεις είναι αυτοί που δεν διαιρούνται αλόγιστα.Οι μεταστάσεις είναι συνήθως το χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει κλινικά για την καλύτερη πρόγνωση της νόσου.Οι μεταστάσεις γίνονται συνήθως μέσω του αίματος (αιματογενείς) μέσω της λέμφου(λεμφογενείς) ή κατά συνέχεια των ιστών.
 • Οι κακοήθεις είναι εκείνοι που τα ανώμαλα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται χωρίς κάποιον έλεγχο. Όγκος με χαρακτηριστικά κακοήθειας (μετάσταση, αλόγιστη διαίρεση παθολογικών κυττάρων) ονομάζεται Καρκίνος.

Τα είδη των καρκίνων που έχουν αναγνωριστεί ως τώρα ξεπερνούν τους 100 αλλά στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από Ογκολογία, γίνονται αντιληπτά συνήθως σαν ένας.

Ένας άλλος ελληνικός όρος που χρησιμοποιείται και θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ο όρος Νεοπλασία. Ο όρος αυτός είναι συνώνυμος με τον όγκο και αναφέρεται στο χαρακτηριστικό της αλόγιστης διαίρεσης νέων κυττάρων χωρίς κάποιο ρόλο στην λειτουργία του οργανισμού.

Ταξινόμηση

Η ταξινόμηση των όγκων γίνεται αναλόγως της θέσης αλλά και της ιστικής προέλευσης του ογκολογικού κυττάρου.Έτσι μπρορούμε να έχουμε

 • όγκο του πνεύμονα
 • του μαστού
 • του προστάτη κ.ά.
Image02 Ιατρικής άρθρο  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Καρκίνος του μαστού

Αιτιολογία

Η αιτιολογία των όγκων πολλές φορές έχει αποδειχθεί, άλλες φορές εικάζεται, άλλες διερευνάται.Το σίγουρο πάντως είναι ότι είναι πολυπαραγοντική.Μέχρι σήμερα έχουν συσχετισθεί διάφοροι γενετικοί παράγοντες π.χ. το κάπνισμα,τοαλκοόλλοιμώξεις, φύλο, ηλιακή έκθεση, ηλικία, έκθεση σε ακτινοβολία κ.ά. ¼ θανάτους υπολογίζεται στις ΗΠΑ για το 2010 να οφείλεται σε κάποιον όγκο.Μέσα σε ένα μόνο έτος θα νοσήσουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και την ζωή τους θα χάσουν πάνω από το 1/3.

Θεραπεία

Η θεραπεία μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω σε θεραπευτική, παρηγορική και επικουρική.

 • Με την έννοια θεραπευτική εννοούμε την θεραπεία που στόχο έχει να θεραπεύσει τον όγκο αυξάνοντας κατά το μέγιστο το προσδόκιμο επιβίωσης αλλά και την ποιότητα ζωής.
 • Με τον όρο παρηγορική θεραπεία ορίζεται η φροντίδα των ασθενών που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην θεραπευτική αγωγή ή δεν επιδέχονται θεραπείας. Στόχος η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής, συμπτωματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν (πόνος, ναυτία κτλ.) καθώς και η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.
 • Επικουρική ορίζεται η θεραπεία που χορηγείται σε απουσία μακροσκοπικών ενδείξεων μεταστάσεων σε ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο υποτροπής από μικρομεταστάσεις.

Χημειoθεραπεία

Η χημειοθεραπεία σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι η μοναδική δυνατή θεραπεία. Με τον όρο χημειοθεραπεία στην ιατρική εννοούμε την χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας, αλλά έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των περισσοτέρων ως η φαρμακευτική θεραπεία πού δίνεται σε καρκινοπαθείς.

Η ύπαρξη σοβαρών επιπλοκών από την χορήγηση των φαρμάκων αυτών μπορεί να τα μετατρέψει από σωτήρια σε καταστρεπτικά.

Image03 Ιατρικής άρθρο  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Εγκεφαλικός όγκος

Ακτινοθεραπεία

Μεγάλη σημασία δίδεται τελευταία στην αντιμετώπιση της ογκολογικής νόσου με ιονισμένη ακτινοβολία, κυρίως με υψηλές δόσεις ακτινοβολίας-Χ. Η θεραπευτική αξία της ακτινοβολίας είναι γνωστή πάνω από εκατό χρόνια αλλά τα τελευταία χρόνια με την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας και της δημιουργίας πρωτοκόλλων τεκμηριώθηκε και χρησιμοποιείται ακόμα και στο 50% των ογκολογικών ασθενών.

Όπως και η χημειοθεραπεία δεν είναι άμοιρη παρενεργειών και αξιολογείται πάντα σε σχέση με το όφελος. Μπορεί και αυτή να είναι θεραπευτική ή παρηγορική, να προηγείται ή να έπεται χειρουργικής εξαίρεσης.

Ψυχολογική υποστήριξη

Από την διάγνωση της νόσου ο ασθενής και το περιβάλλον του υποβάλλονται σε μία έντονη αγχωτική κατάσταση. Η επικοινωνία με τους ασθενείς αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κλινικής πρακτικής, είναι όμως μείζονος σημασίας στον ογκολογικό ασθενή. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι δυνατή από διάφορους φορείς, με την προϋπόθεση να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στην φροντίδα του ασθενούς.

Η κοινωνική ζωή, η εμφάνιση του ασθενούς είναι ζητήματα που από την αρχή της διάγνωσης θα πρέπει να τεθούν στον ασθενή για την καλύτερη διαχείρισή τους.

Image04 Ιατρικής άρθρο  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Α=Κανονική διαίρεση κυττάρων.
Β = καρκινική διαίρεση κυττάρων.
1 = απόπτωση.

Add your comment