Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών με HIV υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 3,4 εκατομμύρια παιδιά, με το 90% περίπου αυτών να ζει στην Αφρική. Ανάμεσά τους, σχεδόν 2,1 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται άμεσα θεραπεία, ενώ μόνο το 23% βρίσκεται ήδη σε θεραπεία, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 51% στους ενήλικες. Η βελτιωμένη πρόσβαση σε θεραπείες και η ποιότητα της περίθαλψης αποτελούν κύριες προτεραιότητες για τον συγκεκριμένο πληθυσμό, με ιδιαίτερη έμφαση στους πόρους που αφορούν στην αναγνώριση, έναρξη και διατήρηση αντιρετροϊικής θεραπείας. Η πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές για βρέφη και παιδιά που θα απλοποιήσουν την έναρξη της θεραπείας και θα προωθήσουν τη συμμόρφωση και διατήρησή της, παραμένει μέχρι σήμερα μια ακάλυπτη ανάγκη για την περίθαλψη του HIV σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένα από τα πολλά εμπόδια που παρακωλύουν την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των παιδιών που λαμβάνουν θεραπεία είναι η έλλειψη σαφούς βάσης ενδείξεων για τις καλύτερες προσεγγίσεις στην περίθαλψη και η έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων χαμηλού κόστους που είναι εύγευστα και αποδεκτά για χρήση από παιδιά και τα οποία θα διευκολύνουν επίσης τις συνθήκες χορήγησης και θα βελτιώσουν τη συμμόρφωση με τη θεραπεία.

Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την καλύτερη πρόσβαση παιδιών με HIV σε υψηλής ποιότητας θεραπείες. Ωστόσο, πολλά οροθετικά παιδιά εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή πρόσβαση σε προγράμματα περίθαλψης και θεραπείας του HIV.

Η ViiV Healthcare ανακοίνωσε μια σειρά από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που αποτελούν μέρος της διαρκούς αφοσίωσής της για την κάλυψη των κενών στην περίθαλψη και θεραπεία του HIV σε παιδιά. Αυτές οι προσπάθειες υπάγονται στις ευρύτερες ενέργειες του Ταμείου Τροφοδότησης Παιδιατρικών Καινοτομιών της εταιρείας. Περιλαμβάνουν μια συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με την CHAI και τη Mylan Laboratories Limited, θυγατρική της Mylan Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ, με σκοπό την υποβολή φακέλου για ένα νέο διασπειρώμενο σκεύασμα για παιδιά-ασθενείς που ζουν σε μέρη με περιορισμένους πόρους. Η ViiV Healthcare προβαίνει επίσης σε δωρεές ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων λιρών σε πέντε οργανισμούς, με σκοπό την βελτίωση πρόσβασης στην έρευνα, περίθαλψη και θεραπεία του HIV για παιδιά με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Εάν συνυπολογιστούν, αυτές οι νέες πρωτοβουλίες της ViiV Healthcare μεταφράζονται σε προγράμματα στήριξης αξίας περίπου 5,3 εκατομμυρίων λιρών, σε σύνολο 10 εκατομμυρίων λιρών που έχει διαθέσει η εταιρεία μετά από την έναρξη του Ταμείου Τροφοδότησης Παιδιατρικών Καινοτομιών το 2009.

 

Πέρα από τη συνεργασία με την πρωτοβουλία CHAI και την εταιρία Mylan, η ViiV Healthcare έχει αναγνωρίσει σε πέντε οργανισμούς το δικαίωμα να λαμβάνουν απεριόριστη επιχορήγηση εκπαίδευσης για τη στήριξη προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της θεραπείας και της περίθαλψης του παιδικού HIV μέσω της συλλογής δεδομένων, πληροφοριών και έρευνας. Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν τη Διεθνή Εταιρεία AIDS (International AIDS Society – IAS), το JUSTRI – την Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών Πόρων, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Mater Misericordiae, το Πρόγραμμα TREAT Asia της amfAR και το Ίδρυμα Παιδιατρικού AIDS Elizabeth Glaser (EGPAF).

Παρότι τα παιδιά και τα βρέφη αποτελούν έναν από τους πιο αδικημένους και ευαίσθητους πληθυσμούς όσον αφορά την επιδημία του HIV, υπάρχουν μερικά εμπορικά κίνητρα για την ανάπτυξη των κατάλληλων φαρμάκων κατά του HIV. Η πρωτοποριακή συνεργασία ανάπτυξης προϊόντων μεταξύ της ViiV Healthcare και της Mylan έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση και έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την αποτελεσματική από άποψη κόστους παροχή ενός φαρμακευτικού σκευάσματος που θα καλύψει τις ανάγκες των βρεφών και των παιδιών” δήλωσε ο Alan Staple, Διευθυντής Στρατηγικών Σχέσεων της Clinton Health Access Initiative.

 

Πηγή: http://www.healthview.gr

 

Share: