Διορία… 40 ημερών δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους καταναλωτές προκειμένου να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων το οποίο “συνοδεύει” τους λογαριασμούς που αποστέλλει αυτές τις ημέρες η ΔΕΗ. Παράλληλα όσοι απαλλάσσονται από το τέλος ή έχουν μειωμένους συντελεστές θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση και να εμπλακούν σε έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω.
Αν το τέλος δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές θα “κόβουν” το ρεύμα το οποίο δεν θα επαναχορηγείται μέχρι την εξόφληση του τέλους. Οσοι αδυνατούν να πληρώσουν το “χαράτσι” θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Οι πρώτοι λογαριασμοί με το ειδικό τέλος ακινήτων βρίσκονται ήδη καθ΄ οδόν ενώ με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου καθορίζονται τα ακόλουθα:

• Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος εντός 20 ημερών από τη διακοπή, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρούν σε διαγραφή της απαίτησης από τον πελάτη σε ό,τι αφορά το ειδικό τέλος. Ταυτόχρονα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων καταστάσεις με τα στοιχεία των καταναλωτών που δεν πλήρωσαν το τέλος (αριθμός παροχής, διεύθυνση του ακινήτου, ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ.).

• Οι Δ.Ο.Υ. αναλαμβάνουν να εισπράξουν τις οφειλές επιβάλλοντας στους ιδιοκτήτες ακινήτων τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, μισθωμάτων). ]

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι πλέον ιδιοκτήτης, πρέπει να πάει ο ίδιος στην εφορία και να υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόμενο ποσό.

• Για να γίνει επαναχορήγηση του ρεύματος στο ακίνητο, θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος στην εφορία και να προσκομιστεί βεβαίωση εξόφλησης στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

• Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος με το ειδικό τέλος, ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται (κοινόχρηστοι χώροι, πρεσβείες, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, θρησκευτικοί χώροι κ.ά.), τότε το τέλος καταβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στην αρμόδια εφορία με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η ΔΟΥ επιστρέφει το ποσό. Στην αίτηση επισυνάπτονται φωτοτυπία του λογαριασμού, δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 για τα φυσικά πρόσωπα.

• Μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι ή πολύτεκνοι που δικαιούνται απαλλαγής από το τέλος ή μειωμένης εισφοράς (0,5 ευρώ το τετραγωνικό) έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποστείλουν sms στο 54160 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ώστε να εξαιρεθούν ή να πληρώσουν λιγότερα. Υποχρεωτικά όμως θα καταβάλουν την πρώτη δόση και εφόσον η αίτησή τους γίνει δεκτή, θα ληφθεί υπόψη στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

• Οσοι από τους δικαιούχους δεν έστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα ή δεν τους χορηγήθηκε απαλλαγή ή μείωση του συντελεστή από τη ΓΓΠΣ, τότε απευθύνονται στην αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πλήθος δικαιολογητικών που διαφέρουν κατά περίπτωση.

 

 

Share: