Πληροφορίες για το ταξίδι

Είτε ταξιδεύετε οδικώς, είτε αεροπορικώς, είτε σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς, εδώ θα βρείτε πρακτικές πληροφορίες για τις άδειες οδήγησης, την ασφάλιση αυτοκινήτου, την οδική ασφάλεια, τα όρια ταχύτητας, τα διόδια, τα δικαιώματατων αεροπορικών επιβατών και την ασφάλεια των αεροδρομίων, καθώς και τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων.
Οδικώς
Άδεια οδήγησης

Μια έγκυρη άδεια οδήγησης English που εκδίδεται σε χώρα της ΕΕ, ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ.

Σε ορισμένες χώρες, εκτός από την έγκυρη άδεια οδήγησης, πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι στις περισσότερες χώρες το κατώτατο όριο ηλικίας για την οδήγηση αυτοκινήτου είναι τα 18 έτη. Το κατώτατο όριο ηλικίας για την ενοικίαση αυτοκινήτου δεν έχει καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ του 20ού και του 23ου έτους. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να υπάρχουν και ανώτατα όρια ηλικίας τα οποία κυμαίνονται μεταξύ του 65ου και του 75ου έτους.

Ασφάλιση αυτοκινήτων

Σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ κι’ αν ταξιδέψετε, η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας παρέχει αυτόματα την ελάχιστη κάλυψη (αστική ευθύνη) που απαιτείται από το νόμο. Αυτό ισχύει και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Εάν έχετε μικτή ασφάλιση στη χώρα σας, ελέγξτε κατά πόσον η ασφάλιση αυτή σας καλύπτει και στις μετακινήσεις σας σε άλλες χώρες.

Η πράσινη κάρτα της ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ, αλλά χρησιμεύει ως διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ασφάλειας και διευκολύνει την απαίτηση αποζημίωσης στην περίπτωση ατυχήματος. Εάν δεν έχετε μαζί σας την πράσινη κάρτα, πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό ασφάλισής σας.

Μια ένωση ασφαλιστικών εταιρειών διαχειρίζεται το σύστημα πράσινης κάρτας, το οποίο καλύπτει επί του παρόντος 44 χώρες. Στην ιστοσελίδα Englishfrançais τους θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα πράσινης κάρτας και τους στόχους του.

Η ασφαλιστική σας εταιρεία μπορεί να σας προμηθεύσει ένα ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος, δηλαδή ένα τυποποιημένο έγγραφο σε πολλές γλώσσες που διευκολύνει τη δήλωση επιτόπου σε περίπτωση ατυχήματος σε άλλη χώρα.

Η κοινοτική νομοθεσία εξασφαλίζει την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν εκτός της χώρας τους. Η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο έδαφος της ΕΕ, αλλά, επίσης, και σε ατυχήματα που συμβαίνουν σε τρίτη χώρα, μεταξύ δύο υπηκόων κρατών μελών της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή έχει υιοθετήσει το σύστημα της πράσινης κάρτας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία ασφάλισης αυτοκινήτων στην ΕΕ. DeutschEnglishfrançais

 

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η ζώνη ασφαλείας είναι υποχρεωτική σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών πούλμαν και των μικρών λεωφορείων. Επίσης, τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, και, αν είναι δυνατόν, όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό συγκράτησης των παιδιών.

Να θυμάστε ότι πρέπει να οδηγείτε στην αριστερή πλευρά του δρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο και στη Μάλτα και ότι σε ορισμένες χώρες, όπως στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στις Κάτω Χώρες και στην Πορτογαλία, πρέπει κανονικά να δίνετε προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυξάνει υπέρμετρα τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και γι’ αυτό απαγορεύεται ρητά ή έμμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Παρόλο που στις περισσότερες χώρες της ΕΕ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο οινοπνεύματος στο αίμα είναι 0,5mg/ml, σε ορισμένες κυμαίνεται από 0,2 mg/ml έως 0,8 mg/ml ενώ σε κάποιες άλλες απαγορεύεται εντελώς η ύπαρξη οινοπνεύματος στο αίμα κατά την οδήγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την υιοθέτηση από όλες τις χώρες κοινού επιτρεπόμενου ορίου που δεν θα υπερβαίνει τα 0,5mg/ml.
Όρια ταχύτητας

Το μέγιστο όριο ταχύτητας σε αυτοκινητοδρόμους είναι ως επί το πλείστον 110, 120 ή 130 χλμ/ώρα και στις κατοικημένες περιοχές 50 ή μερικές φορές 60 χλμ/ώρα. Κοιτάτε προσεκτικά τις πινακίδες για να είστε σίγουροι για το μέγιστο όριο ταχύτητας και για τους άλλους ειδικούς όρους που ισχύουν.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχονται τα μέγιστα όρια ταχύτητας αυτοκινήτων που ίσχυαν τον Ιανουάριο του 2009. Ορισμένες χώρες επιβάλλουν αυστηρότερα όρια όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές ή όταν πρόκειται για νέους οδηγούς.

Διόδια

Υπάρχουν οδικά διόδια σε πολλές χώρες, όπως στην Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχική Δημοκρατία. Η πληρωμή διοδίων σε ορισμένες χώρες (Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία) γίνεται με την αγορά αυτοκόλλητου σήματος που πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο του οχήματος.

σύλλογος τροχαίων ατυχημάτων

europa.eu/abc/travel/gettingthere/index_el.htm

Share: